حامی پروژه
  خدمات مشاوره پروژه

پروژه عبارت است از مجموعه ای از فعالیت های برنامه ریزی شده که به صورت سازمان یافته، هدف و یا اهداف مشخص و تکرار نشونده ای را دنبال می نمایند. در راستای نیل به اهداف مذکور، برنامه­ ریزی، اجرا، کنترل و نظارت بر حوزه های مختلف از جمله زمان، حیطه مسئولیت، منابع انسانی، کیفیت، ریسک ها و ... صورت می پذیرد که در غالب برنامه های جامع و جزئی، مجموعه را به سمت نیل به اهداف در کمترین زمان ممکن و با کیفیت مطلوب هدایت می نماید.

شرکت "حامی پروژه" خدمات حوزه مشاوره پروژه را از مرحله قبل از شروع پروژه و با امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه ارائه می نماید. تهیه طرح کسب و کار به منظور مشخص کردن جزییات بیشتری از جنس استراتژی و سازمان پروژه، و مشاوره در زمینه انتخاب تکنولوژی از دیگر خدمات قابل ارائه است. در مرحله بعد از تصویب پروژه نیز این شرکت در تمامی فرآیندها از جمله برنامه ریزی، اجرا و نظارت نقش آفرینی می نماید.

خلاصه فعالیت های شرکت "حامی پروژه" عبارتند از:

قبل از آغاز طرح:

  • انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه ها
  • انتخاب فناوری برمبنای معیارهای فنی و اقتصادی
  • تهیه گزارش های مورد نیاز برای تامین مالی طرح ها با همکاری با موسسات بین المللی

و بعد از تصویب و آغاز پروژه:

  • خدمات مشاوره مدیریت و نظارت بر مدیریت پروژه
  • مدیریت طرح

`
تاریخ ارسال: 1397/02/25
  جدیدترین مطالب